Pożegnanie Śp. Bożeny Babickiej

Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Restauratorów i Hotelarzy składa najszczersze kondolencje naszemu koledze Maciejowi Babickiemu z powodu utraty bliskiej osoby, odejścia mamy.

Zarząd PIGRiH informuje, że pogrzeb i odprowadzenie ciała do grobu odbędzie się

23 maja 2017 roku o godzinie 11:00 tj. wtorek na
Cmentarzu Centralnym „Srebrzysko”.

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych.”

Prezes Piotr Dzik, Zarząd Izby, Pracownicy Lokali, Koleżanki i Koledzy z Polskiej Izby Gospodarczej Restauratorów i Hotelarzy.

Ps. Wieniec i kwiaty od nas zostały już zorganizowane.